Behandling under placering

Epets tre grundpelare är en holistisk människosyn, uppmuntran till empowerment och KASAM.
Vårt fokus utgår från varje flickas/kvinnas behov av säkerhet, trygghet och utveckling.
Vi arbetar miljöterapeutiskt med fokus på förändringsarbete utifrån individens behov. 
Våra metoder är lösningsfokuserade och bygger på ett salutogent perspektiv.

Den evidensbaserade metoden som Epet använder sig av är KASAM, med empowerment och ridterapi som verktyg.  Vi lägger stor vikt vid utåtriktad verksamhet samt rid och hästhållning och skola/utbildning.
Epet  samarbetar idag med olika aktörer inom företag, organisationer och skolor som erbjuder flickorna/kvinnorna praktik, arbete och utbildning.

På Epet tycker vi att det är utav yttersta vikt att ha en rik och meningsfull fritid där man kan få verka i sunda sociala sammanhang,  skapa nya nätverk och trygga relationer. En arbetsmetod som vi anväder under flickornas/kvinnornas fritid är ridning och hästhållning  då det visat på goda resultat när det gäller utveckling av klientens självförtroende och självmedvetande.  
Relationen till hästen speglar våra känslor och hjälper klienten att utveckla sin förmåga till acceptans, insikt och kroppsmedvetande. 
Den kommunikation som utvecklas mellan häst och människa ger utrymme för stor glädje, närhet och värme. Samtidigt ger den praktiska delen av hästhållning en ökad motivation kring 
lärandet av rutiner och struktur. 

För att få till en värdefull fritid så är vi alltid lyhörda för klientens egna önskemål, initiativ och idéer.
Alla aktiviteter är frivilliga och anpassade efter klientens intressen och behov för att förbättra sin livskvalitet.

Det vi brukar göra är bl.a.:
- Olika former av estetisk verksamhet som konst, musik, dans och foto.
- Kulturella aktiviteter och evenemang där vi bland annat besöker museum, teater och bio. 
- Vi tillhandahåller också yoga, simning, styrketräning och en rad olika uteaktiviteter.