Våra tjänster

För att underlätta för er på socialtjänsten när ni placerar en klient hos oss har vi tagit fram tilläggstjänster som vi erbjuder för er som vill att vi även utreder klienten om ni har svårt att göra det på distans.

BBIC Utredning

Vi erbjuder att utföra BBIC utredning 11 kap. 1 § SoL

Lvu utredning

Har ni inlett en utredning 11 kap. 1§  SoL och behövt ta ett beslut enligt 6 § LVU så kan vi vidta utredningen på plats.

Skyddsutredning

Vi erbjuder att utföra skyddsutredningar enligt 11 kap. 1 § SoL.

Hot och Riskbedömningar

Vi erbjuder att utföra relevanta hot och riskbedömningar. Vi är licencierade bl.a i SARA:V3, PATRIARK och FREDA.